MS

Programmet vänder sig till dig som har diagnosen MS och varit på rehabilitering tidigare. Programmet innehåller såväl praktisk träning som, teori och föreläsningar av neurolog, kurator med flera.

Den övergripande målsättningen med programmet är att du ska få förbättrade kunskaper och insikter i:

 • Din diagnos
 • Hur du bibehåller och återskapar funktionen
 • Hur du utifrån din aktuella situation använder lämpliga hjälpmedel
 • Hur du ska träna på ett optimalt sätt
 • Vilken hjälp och stöd du kan få av sjukvården och samhället i övrigt
 • Dina möjligheter till ett aktivt liv

Den dagliga träningen förbättrar uthållighet, balans, styrka, motorik och koordination. Den lägger också grunden till den egenträning.

Exempel på en rehabdag i programmet:
 • 07.30 Frukost
 • 08.30 Mattgymnastik alternativt individuell bassängträning
 • 10.00 Handträning
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Föreläsning sociala rättigheter
 • 14.30 Individuell sjukgymnastik
 • 15.30 Qi-gong
 • 16.30 Middag

2015
Tid:
V. 8–10
V. 20–22
V. 37–39
V. 46–48

Om du inte har möjlighet att delta i ett program på utsatt tid, kan du välja det individuella programmet som startar varje vecka. Se innehåll under individuellt rehabprogram för alla diagnoser.

Humlegården

Humlegården
Besöksadress: Stora Gatan 64
Postadress: Box 36, 193 21 Sigtuna
Telefon växel: 08-598 833 00
Telefax: 08-598 833 99
E-post: info@humlegarden.a.se
Hemsida: humlegarden.a.se
Bankgiro: 5413-1073
Vägbeskrivning - Karta

Valjeviken

Valjeviken
Herrgårdsvägen 97
Box 94
294 22 Sölvesborg
Telefon: 0456-151 15
Telefax: 0456-418 80
E-post: info@valjeviken.se
Bankgiro: 5413-1073
Hemsida: valjeviken.se
Vägbeskrivning - Karta


Pin It on Pinterest

Share This