Kuratorn

Kuratorn erbjuder rådgivande och stödjande samtal om din aktuella livssituation. I samtal söker vi tillsammans hitta strategier för att underlätta din vardag och öka livskvalitén.

Av kuratorn få du information om och vägledning i kontakt med samhällets olika vård och servicekontakter. Vid behov även hjälp att etablera nya kontakter.

Kuratorn erbjuder också samtal tillsammans med anhörig/närstående. Samtalen ger möjlighet att prata om den gemensamma vardagen både vad gäller praktiska som känslomässiga frågor. Kuratorn ger också information om samhällets stöd för anhöriga.

I anslutning till diagnosprogram erbjuder kuratorn föreläsningar och samtal kring stress och återhämtning.

Kuratorn leder mindfulnessträning i grupp. Mindfulness är ett komplement till övrig behandling och kan ha en rad gynnsamma effekter. Träningen kan bl.a. vara stressreducerande, ge ökat lugn och förbättrad kroppskännedom.

Humlegården

Humlegården
Besöksadress: Stora Gatan 64
Postadress: Box 36, 193 21 Sigtuna
Telefon växel: 08-598 833 00
Telefax: 08-598 833 99
E-post: info@humlegarden.a.se
Hemsida: humlegarden.a.se
Bankgiro: 5413-1073
Vägbeskrivning - Karta

Valjeviken

Valjeviken
Herrgårdsvägen 97
Box 94
294 22 Sölvesborg
Telefon: 0456-151 15
Telefax: 0456-418 80
E-post: info@valjeviken.se
Bankgiro: 5413-1073
Hemsida: valjeviken.se
Vägbeskrivning - Karta


Pin It on Pinterest

Share This