Individuellt program

Du bestämmer själv under vilken period du vill genomföra rehabiliteringen. Tillsammans med rehabteamet läggs ett individuellt anpassat program upp.

Programmet är avpassat till de mål som du, tillsammans med teamet på Humlegården, sätter upp. Detta kan omfatta olika insatser såsom sjukgymnastik och arbetsterapi, fysisk och kognitiv träning eller samtal med kurator eller logoped.

Du får lära dig mer om sjukdomen och symtom, vad de beror på och hur de på bästa sätt kan reduceras. Du får information om lämpliga hjälpmedel samt vilket stöd du kan få av arbetsgivare och samhälle för att underlätta din vardag.

Samvaron med andra i liknade situation ger möjlighet att utbyta erfaren – heter och att ge varandra stöd, tips och råd.

Att träna och utvecklas mot mål är kanske inget du gör i vardagen. Men under en rehabiliteringsperiod som omfattar 2-3 veckor är det viktigt att försöka avgränsa vilka områden du vill inrikta dig på. Det kan t ex vara att klara av att gå lite längre eller träna på förflyttning från rullstolen till bilen. Men det kan också vara att få kunskap om vilka hjälpmedel som finns, eller att få stöd mentalt och i din sociala situation.

Att sätta dessa mål är viktigt, men inte enkelt. Därför är det värdefullt att du noga tänker över vad du vill uppnå under din rehabiliteringsvistelse.

Strävan under vistelsen blir att uppnå de avgränsade mål som du och teamet på Humlegården sätter upp.

Exempel på en rehabdag i programmet:
  • 07.30 Frukost
  • 08.30 Mattgymnastik (gymnastik/work-out till musik)
  • 10.00 Handgymnastik (inmotorikträning för händerna)
  • 11.00 Individuell sjukgymnastik (utifrån er planerade målsättning)
  • 12.00 Lunch
  • 13.00 Avspänning (under ledning av sjukgymnast)
  • 14.00 Samtal med kurator (individuellt samtal)
  • 15.30 Qi-gong (sittande)
  • 16.30 Middag

Tid:
Start efter överenskommelse

Humlegården

Humlegården
Besöksadress: Stora Gatan 64
Postadress: Box 36, 193 21 Sigtuna
Telefon växel: 08-598 833 00
Telefax: 08-598 833 99
E-post: info@humlegarden.a.se
Hemsida: humlegarden.a.se
Bankgiro: 5413-1073
Vägbeskrivning - Karta

Valjeviken

Valjeviken
Herrgårdsvägen 97
Box 94
294 22 Sölvesborg
Telefon: 0456-151 15
Telefax: 0456-418 80
E-post: info@valjeviken.se
Bankgiro: 5413-1073
Hemsida: valjeviken.se
Vägbeskrivning - Karta


Pin It on Pinterest

Share This